Aktualnie poszukujemy:

 • Frontend developer – React

  Poszukujemy

  Frontend developer – AngularTake a look

  Wróć do ofert

  Frontend developer – React

  We are looking for a Frontend Developer to our innovative project. We are excited to release a new platform for learning programming on the market. We are not only developing a web portal, but also IoT sensors that will work with it. What we can offer you is an exciting job in a young team of developers.

  We would love to hear that you:

  • have at least 3 years of working experience with JavaScript
  • created at least one commercial project in React and Redux
  • are up to date with Javascript and have no problems using ES6
  • have experience with OOP, FP and FRP
  • are good friends with HTML5 and CSS3
  • have experience with testing code
  • know TypeScript
  • use GIT
  • speak English at least communicatively
  • are both a team player and a leader

  Nice to have:

  • experience in DevOps
  • portfolio of your work

  Your job will include:

  • active participation in developing the product
  • regular talks with people responsible for the product concept
  • leading a small developer team
  • participation in scrum meetings with the rest of team

  Do you have the skills we seek? If so, please apply! Send an e-mail with your CV to office@expans.io

 • Backend developer – TypeScript/NodeJS

  We are looking for

  Backend developer – TypeScript/NodeJSTake a look

  Back to other offers

  Backend developer – TypeScript/NodeJS

  We are looking for an experienced Node.js Developer to our innovative project. We are excited to release a new platform for learning programming on the market. We are not only developing a web portal, but also IoT sensors that will work with it. What we can offer you is an exciting job in a young team of developers.

  We would love to hear that you:

  • have at least 3 years’ experience with Javascript
  • created at least one commercial project using Node.js
  • are up to date with Javascript and have no problems using ES6
  • worked with Typescript before
  • know how to use GIT
  • speak English at least communicatively
  • can both lead and work in a team
  • like to share your knowledge with other developers

  Nice to have:

  • experience with DevOps
  • knowledge of React, Redux and React Native
  • experience with working in an Agile environment (Scrum)
  • a portfolio of your work

  Your job will include:

  • active development of the product
  • regular talks with people responsible for the product concept/li>
  • leading a small developer team
  • participation in Scrum meetings with the rest of the team

  Do you have the skills we seek? If so, please apply! Send an e-mail with your CV to office@expans.io

 • IT Sales & Marketing Specialist

  We are looking for

  IT Sales & Marketing SpecialistTake a look

  Back to other offers

  Sales & Marketing Specialist

  Potrzebujemy osoby, która:

  W zakresie marketingu:

  • zaplanuje i zrealizuje kampanie w internecie i social mediach,
  • przeprowadzi kampanie e-mail marketingowe,
  • obsłuży narzędzia marketingu digitalowego (Google AdWords, Google Analytics, SEM/SEO, CMS itp.),
  • zaplanuje i skoordynuje nasze eventy,
  • zaproponuje i wdroży innowacyjne narzędzia marketingowe.

  W zakresie sprzedaży:

  • zanalizuje trendy i potrzeby rynku,
  • rozwinie i wdroży plany sprzedażowe,
  • będzie przygotowywać oferty dla klientów,
  • rozwinie i będzie zarządzać siecią kontaktów,
  • będzie aktywnie poszukiwać nowych kanałów sprzedaży.

  Potrzebujesz pracy, w której:

  • nie ma szefa, każda osoba w firmie jest szefem?
  • co za tym idzie – nie ma hierarchii ani podwładnych?
  • wszystkie informacje w firmie są jawne dla pracowników, łącznie z przychodami spółki i wynagrodzeniami każdej z osób?
  • nie ma stałych stanowisk pracy, są role, które osoby przydzielają sobie dynamicznie w zależności od potrzeb w firmie?
  • każdy może zgłosić chęć zmian, m.in. każdy może zgłosić chęć zatrudnienia nowej osoby lub wejścia firmy na nowy rynek?
  • jeśli nikt nie zawetuje Twojego pomysłu, możesz go realizować, biorąc za niego odpowiedzialność?
  • jest całkowite zaufanie do pracujących w niej osób – kontrola w ogóle nie istnieje?

  Jeśli TAK – dołącz do nas!
  CV prosimy przesyłać do 9 marca 2018 r., na adres mailowy: hello@expansio.pl
  .
  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę xxx, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), moich danych osobowych zawartych w załączonym życiorysie oraz pozyskanych w przyszłości, w celu dokonywania wszelkich czynności związanych z rekrutacją. Oświadczam, że pouczono mnie o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych, a także o prawie dostępu do treści moich danych i poprawiania ich, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”