Expansio Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badanie efektywności innowacyjnych metod nauczania programowania przez Internet”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań pozwalających na weryfikację innowacyjnej metody nauczania programowania przez Internet. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających weryfikację metody nauczania programowania przez Internet. Głównym wymaganiem wobec proponowanej metody jest jej wysoka atrakcyjność wśród uczniów (aby była także sposobem walki wobec powszechnego uzależnienia od gier) oraz wysoki stopień zapamiętywania przez uczniów materiału. Badania będą podstawą do późniejszego rozwoju platformy internetowej służącej do uczenia programowania.

Całkowita wartość projektu: 179 117,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 132 655,20 zł


Symbole Funduszów Europejskich